Per 1 januari is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De wet heeft al verandering gebracht per 1 januari en per 1 juli volgen nog meer veranderingen op het gebied van arbeidsrecht. Hierbij moet u denken aan onderwerpen als ontslagrecht, tijdelijke contracten en een aanzegtermijn. Hebt u hier ondersteuning of advies bij nodig? Wij helpen u graag!

Lees meer

Overweegt u om eigenrisicodrager WGA te worden? Of bent u dat al en overweegt u om (ook) eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden? Hoe weegt u als werkgever de voors en tegens realistisch af? Met onze ERD Analyse Scan kunnen wij u helpen om uit te vinden of het eigenrisicodragerschap een goed idee is voor u. U krijgt een gedegen onderbouwing waarin rekening gehouden wordt met de situatie binnen uw organisatie en de actuele wet- en regelgeving.

Lees meer

Zijn de premiepercentages in de beschikking die u ontvangen hebt juist en staan ze correct ingesteld in uw salarisadministratie? Incomme brengt dat voor u in kaart.  In december 2013 hebben alle werkgevers een beschikking ontvangen met de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (premie Whk).

Lees meer

Met ingang van 1 januari 2015 moet u als werkgever de werkkostenregeling toe gaan passen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie. Incomme brengt samen met u in kaart welke impact de werkkostenregeling op uw organisatie heeft en hoe deze regeling geïmplementeerd moet worden in uw organisatie.

Lees meer