Wet werk en zekerheid

Per 1 januari is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De wet heeft al verandering gebracht per 1 januari en per 1 juli volgen nog meer veranderingen op het gebied van arbeidsrecht. Hierbij moet u denken aan onderwerpen als ontslagrecht, tijdelijke contracten en een aanzegtermijn. Hebt u hier ondersteuning of advies bij nodig? Wij helpen u graag!

Wat houdt de wijziging Wet Werk en Zekerheid in?

Aanpassing in het ontslagrecht; introductie transitievergoeding, een vergoeding aan de werknemer na ontslag.

Bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst; de werknemer heeft de mogelijkheid om binnen de bedenktijd de beëindigingsovereenkomst te herroepen

Wijzigingen voor tijdelijke contracten; aanpassing ketenregeling, verandering proeftijdbeding en het concurrentiebeding en introductie aanzegtermijn. Laatst genoemde is een verplichting om tijdig aan de werknemer te laten weten of het contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden.

Verder houdt de Wet Werk en Zekerheid in dat een ontslagcommissie bij cao kan worden ingesteld en dat in een cao waarin dit is gebeurd, tevens kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel (ontslagvolgorde).

Wij adviseren u graag over de Wet Werk en Zekerheid. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.