APK (kwaliteitsaudit)

Een foutje in de salarisadministratie is zo gemaakt. Hoe later het ontdekt wordt, hoe vervelender de (financiële) consequenties zijn. Daarom heeft Incomme een APK (algemene periodieke keuring) ontwikkeld voor verschillende salarissystemen. Voorkom problemen en laat uw systeem minimaal één keer per jaar controleren. In korte tijd – meestal een dagdeel - voeren wij een databasecontrole uit over alle administraties. Wij onderzoeken de inrichting en integriteit van de salarisdatabase onder meer op de volgende onderdelen:

  • Oneigenlijk gebruik looncomponenten / looncodes,
  • Gebruik juiste pensioenpremies,
  • Controle volledigheid grondslagen,
  • Journalisering,
  • Werknemergegevens,
  • Diverse verbandscontroles.

U ontvangt van ons een rapportage met daarin onze bevindingen, de aanwezige risico’s en een voorstel voor verbeteracties. Op basis hiervan kunt u aan de slag met verbeteringen en correcties, waarbij u altijd op ons terug kunt vallen. Voor een betere borging van de processen, de juiste bezetting van de salarisadministratie en een hogere efficiency, raden wij u ons professionaliseringstraject aan.