Organisatieverandering

Het vak van salarisadministrateur verandert. Cliënten voeren tegenwoordig zelf hun mutaties in via een portal en routinematige werkzaamheden worden geautomatiseerd. Er is al software beschikbaar die periodiek de routinematige salarisverwerking zonder mutaties volledig automatisch kan verrichten zonder dat er mensenhanden aan te pas komen. De productienorm stijgt daardoor van 600-800 naar 1500 loonstroken per fte. Low-budget salarisverwerkers zullen dit proces gaan beheren.

Dat betekent niet dat de traditionele salarisadministrateur overbodig is geworden, maar wel dat zijn of haar taak meer adviserend zal worden. Salarisafdelingen van accountantskantoren of salarisserviceverwerkers werken nu vaak nog met de traditionele cliëntenpakketten die zij gewend zijn, inclusief het halfuurtje dat jaren geleden al doorberekend werd voor de maandelijkse salarisverwerking aan de hand van een normtijd per cliënt. Medewerkers met een hoog tarief verrichten daarbij eenvoudige periodieke werkzaamheden.

Dat kan anders. Ons advies: richt het verwerkingsproces ‘lean and mean’ in en creëer ruimte en capaciteit voor een adviestak. Resultaat: meer winst in minder tijd. Uw nieuwe adviestak geeft onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie en geeft de afdeling een ‘gezicht’ in de markt. Omdat HRM en salaris een turbulent vak is en nieuwe wetten en regels elkaar in hoog tempo opvolgen, zijn er legio mogelijkheden. Ook de opkomst van online producten biedt volop advieskansen.