Onze aanpak

Kan uw werkwijze efficiënter? Welke tarieven zijn normaal? Wat speelt er in de markt? Incomme kan u als geen ander antwoord geven op al deze vragen. Voor het professionaliseren van HR- en salarisafdelingen binnen accountantskantoren hanteren wij een standaard plan van aanpak, bestaande uit vijf onderdelen:

 

 1. '0'-meting
  De '0'-meting vormt de basis voor verdere professionaliseringsstappen. We inventariseren onder andere productieaantallen, de huidige werkprocessen en de bestaande marktpropositie
 2. Procesoptimalisatie
  Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden stelt een projectteam uniforme werkwijzen en procedures vast ten behoeve van een efficiënter werkproces.
 3. Interne organisatie
  We beoordelen of alle organisatierollen voor een modern loonkantoor goed zijn ingebed. Daarbij hoort een herverdeling van de klanten over verschillende teams. Aandachtspunten daarbij zijn: branchespecialisatie, bundeling voor batchverwerking en benoemen van ABC-klanten voor commerciële doeleinden.
 4. Vaststellen basisdienstverlening en aanvullende modules
  De professionalisering van de salarisverwerking start bij het samenstellen van een eenduidig, modulair opgebouwd dienstenpakket. Dat bestaat uit een uitgeklede, periodieke basis, aangevuld met extra periodieke diensten en aanvullende opties.
 5. Introductie nieuwe (online) dienstverlening en vaststellen prijsrichtlijn
  Start u met het aanbieden van nieuwe, digitale diensten dan is het zaak om het prijsmodel kritisch tegen het licht te houden. Tegenover een lagere strokenprijs staan vaste verwerkingskosten, een post voor jaarlijks systeemonderhoud en extra ondersteuningscapaciteit.
 6. Uitbouw advies
  Uitbouw van advies start met het benoemen van adviseurs, het opstellen van een adviesportefeuille en het koppelen van adviestargets.
 7. Praktijktraining
  Nieuwe werkwijzen brengen we door middel van een praktijktraining over aan de salarisadministrateurs.