Systeemintegratie

Efficiencywinsten zijn snel te realiseren door systemen aan elkaar te koppelen via API’s (Application Programming Interface). Denk aan het automatisch inlezen van loonjournalen, het koppelen met HR-systemen en/of systemen voor tijdregistratie. Veel softwarepakketten hebben tegenwoordig standaard koppelingen voor onderling gebruik. Met onze expertise zet u ze goed in in uw organisatie. Voor diverse tijdsregistratiesystemen hebben wij een groot aantal oplossingen bij de hand.